Håndværkerfradrag 2022

Håndværkerfradraget og servicefradraget reduceres kraftigt i 2022, men for mange, vil de stadigvæk kunne få 25.000 kr. i Håndværkerfradrag. Læs mere om satser og regler i 2022 her.

Håndværkerfradrag på 25.000 kr.
Stadigvæk mulighed for op til 25.000 kr. i håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag og servicefradrag i 2022 - satser og regler

Håndværkerfradraget er relevant for dig der ønsker en varmepumpe på abonnement via Nærvarme Danmark. Med den kan husstanden få op til 25.000 kr. i fradrag.

Følgende betingelser gælder for håndværkerfradrag og servicefradrag i 2022:

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark
 • Og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført
 • Fradraget er pr. person i husstanden.
 • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt.
 • Hver ægtefælle/samlever kan højst få servicefradrag for 6.400 kr. i 2022. I 2021 var det 25.000 kr.
 • Hver ægtefælle/samlever kan få håndværkerfradrag for 12.900 kr. i 2022. I 2021 var det 25.000 kr. pr. ægtefælle/samlever.
 • Bemærk, at beløbet ikke overføres automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
 • Hjemmeboende børn kan få fradrag, hvis de selv har betalt, og er fyldt 18 år.
 • Betaling med kontanter giver ikke fradrag. Det skal være elektronisk – fx netbank, dankort, mobilepay m.m.
 • Du skal bo der, når arbejdet udføres, når det er en helårsbolig.
 • Du kan kun få håndværkerfradrag, hvor du har folkeregisteradresse, hvis du har flere helårsboliger.
 • Du kan ikke få fradrag for nybyggeri.
 • Du kan kun få håndværkerfradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Samlet set stadigvæk højst 6.400 i alt for servicefradrag og 12.900 pr. ægtefælle i håndværkerfradrag.

Flere regler

 • Du kan ikke få fradrag for udgifter du allerede har modtaget tilskud til via offentlige støtteordninger.
 • Du kan ikke få fradrag for de udgifter til arbejde, der er udført af personer med bopæl i helårsboligen, hvor arbejdet udføres.
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en momsregistreret virksomhed) eller en skriftlig erklæring fra en privatperson.
 • Udført arbejde skal være betalt senest 1. marts året efter.

Hvis du har fået udført serviceydelser og ikke har et cvr-nummer, skal du bruge et cpr-nr. og en serviceerklæring fra en privatperson.

Læs mere om håndværkerfradraget hos SKAT her

Læs mere om håndværkerfradraget 2022 på SKATs hjemmeside
Håndværkerfradraget i 2022

Fakturaen skal også opfylde en række krav

 • Dit navn
 • Virksomhedens cvr-nummer
 • Beskrivelse af arbejdet
 • Udspecificering af alle arbejdsopgaver
 • Adressen, hvor arbejdet er udført
 • Dato, hvor arbejdet er udført
 • Udgiften til arbejdsløn. Det skal være udspecificeret på de enkelte ydelser.
 • Udgifter til materialer, kørsel mv.