***Vilkår og Forudsætninger for vores varmepumpeberegner (uddybninger)

Varmepumpe beregner

Du kan beregne prisen for en varmepumpe på abonnement eller en købsløsning med vores varmepumpe beregner. Du kan nøjes med udregne varmepumpeprisen eller få en aftale tilsendt til underskrift ved at udfylde formularen til sidst i step 4.

Bemærk! Det er meget vigtigt, at de indtastede oplysninger er korrekte, og svarer til dit nuværende årsforbrug af din nuværende varmekilde. Indtastes fx et for lavt forbrug af nuværende varmekilde, vil det medføre, at man får en varmepumpe, der ikke er dimensioneret korrekt til boligen, og derved ikke opfylder sit behov for varme og varmt brugsvand. I vores efterfølgende boligsyn, vil dette sandsynligvis blive rettet til, og men derved bortfalder prisgarantien.

* Prisgaranti og forbehold for garantien (uddybning)

Vi har valgt at give dig muligheden for at se din pris med det samme via denne beregner. Årsagen er, at efterspørgslen efter en varmepumpe på abonnement og køb er steget massivt. På denne måde kan vi håndtere flere kunder, så flere kommer med på den grønne omstilling med en varmepumpe.

Prisgarantien betyder, at vi er bundet af den pris som du får oplyst i beregneren, når du har indtastet dine oplysninger. For at det kan lade sig gøre bliver vi nødt til at tage nogle forbehold. I ca. 8 ud af 10 tilfælde rammer beregneren korrekt og inden for denne margin.

Vores forbehold er:

  • Oplysningerne skal være korrekte. Det vil sige, at din oplyste varmekilde og dit varmeforbrug skal være korrekt.
  • Vi tager forbehold for fejl i formlerne i beregneren.
  • På det efterfølgende boligsyn kan vi mere præcist definere abonnements eller købsprisen, når vi ved, hvordan den specifikke installation bliver. Prisgarantien / at vi er bundet af prisen er gældende medmindre, at vi efter boligsynet erfarer, at beregneren har ramt mere end 100 kr. forkert pr. måned i abonnementspris eller mere end 5.000 kr. forkert på køb kontant prisen. 
  • Der må max være 10 meter rør fra varmepumpen til indedelen. Det vil også medføre, at ovenstående margin overskrides i de fleste tilfælde.
  • Din bolig skal være egnet til vores varmepumpeløsning.
  • Vi skal kunne levere den  mængde varme og varmtbrugsvand, som du har behov for.
  • Ved abonnementsløsningen kræves, at man ikke er registreret i RKI eller Debitorregistret.

 

Bemærk! Du har ikke indgået aftalen før du har valgt at indbetale opstartsprisen.

**Beregn forbrug varmepumpe (estimeret elforbrug - en uddybning)

Dit forbrug af nuværende kilde omregnes til et estimat for, hvor mange kWh varmepumpen skal bruge for at dække samme varmebehov. Varmepumpe forbrug i kWh el er ikke det samme som varmeforbrug i kWh, der for et standardhus ligger på ca. 18.100 kWh ifølge Energistyrelsen. En varmepumpe er yderst effektiv, så du skal dividere det med SCOP-faktoren / varmepumpens virkningsgrad, som vi har sat til 3,15 (producenternes angivelse af SCOP-værdier ligger typisk højere omkring 4,6, men vi anvender den værdi Energistyrelsen anvender). Derved vil en varmepumpe kun kræve omkring 5.700 kWh el for at levere 18.100 kWh varme. 

Du ser strømforbrug til varmepumpen, når du har indtastet forbruget af din nuværende varmekilde. Strøm er ikke inkluderet i din løsning. Tjek din elaftale og gang med estimatet for at få den pris, du skal betale for strøm til varmepumpen (minus reduceret elafgift). Du kan også tjekke elpriserne her på elpris.dk.

Højere opstartspris giver lavere månedligt varmepumpe abonnement

Når du vælger at indbetale en højere opstartspris på dit varmepumpeabonnement, så betaler du et lavere abonnement pr. måned. Det gælder også selvom, at varmepumpen, varmtvandsbeholderen eller andre dele i installationen udskiftes fx om 10 år. Abonnementsprisen bliver tilsvarende lavere, fordi vores investering bliver tilsvarende lavere, når du indbetaler mere i opstart.

**Miljøgevinst - CO2-besparelse (uddybning)

Kilde til beregninger om CO2-udledning er Energistyrelsens CO2-udledningstal – her for gas, fjernvarme og varmepumpe og oliefyr her. Det omregnes til CO2-besparelsen pr. kWh ved skiftet fra din nuværende varmekilde og dit nuværende forbrug til en varmepumpe. Der er tale om en estimeret besparelse baseret på dine indtastede oplysninger og Energistyrelsens CO2-udledningstal.

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.