Er skrotningsordningen den bedste vej, når man vil have en varmepumpe på abonnement?

Det korte svar er “nej”. Læs, hvorfor skrotningsordningen ofte ikke er den bedste løsning for din økonomi her.

Skrotningsordningen - skal du vælge skrotningsordning eller en varmepumpe på abonnement, hvor du får reduceret elafgift?

Vælg som omkring 2.300 andre kunder med varmepumpe på abonnement

Økonomien og friheden er bedre, når du vælger Nærvarme Danmarks mest populære abonnementsløsning, hvor du selv afregner el til din varmepumpe, og får reduceret elafgift m.m.

Vi har begge produkter, men ingen af vores omkring 2.300 kunder har valgt at benytte skrotningsordningen. Læs, hvorfor det forholder sig sådan her.

Skrotningsordningen koster dig mere end du får

Med Skrotningsordningen får du flere omkostninger over 10 år, end du får i tilskud via ordningen.

Der er flere krav til installationen, hvilket gør den meget dyrere. Det skyldes, at der skal afregnes i kWh varme i stedet for kWh el. Det kræver nemlig ekstra afregningsmåler, målertavle, varmemåler og installation af disse. Derudover er der et løbende abonnement på elmåler og varmemåler. For mange vil tilskuddet være spist op inden de 10 år.

Du går også glip af “Reduceret elafgift”

Når du vælger Nærvarme Danmarks løsning, hvor du selv afregner el, så får du adgang til ordningen “Reduceret elafgift”. Det betyder, at du får rabat på husstandens samlede elforbrug. Du får ca. 0,95 kr. i rabat pr. kWh el, du bruger samlet set over 4.000 kWh/år. Det gælder også, hvis du fx har eller planlægger at få en el- eller hybridbil med hjemmeoplader.

Hvorfor bliver det dyrere med skrotningsordningen?

Som nævnt skal du afregne i kWh varme for at få Skrotningsordningstilskuddet. Det medfører følgende ekstra installationsdele, installationer og årlig service af disse:

  • Kamstrup (varmemåler)
  • Elmåler (afregningsmåler til el)
  • Installation af målere
  • Årlig service af målere

De ekstra omkostninger fjerner incitamentet til at benytte Skrotningsordningen, og tilskuddet på 15.000 – 25.000 kr., når man ser på det over en 10årig periode.

Regnestykket i runde tal over de første 10 år ved valg af skrotningsordningen

Omkostning
Pris inkl. moms
Ekstra afregningsmåler
2.250,-
Målertavle
2.250,-
Køb af varmemåler
1.250,-
Installation (udvendigt)
5.000,-
Abonnement til elmåler 875 kr./år
8.750,-
Abonnement til varmemåler 750 kr./år
7.500,-
I alt ekstraomkostninger over 10 år
27.000,-
(Med et tilskud på 15.000 – 25.000 kr. dækker det ikke ekstraomkostningerne). Prisen for de enkelte omkostninger kan variere geografisk.
 

Samtidigt går du glip af en attraktiv ordning år efter år

 

Udover de fordyrende ekstraomkostninger, så går du også glip af en besparelse på husstandens øvrige elforbrug, da du ikke må få “reduceret elafgift”. Det vil sige, at du går glip af ca. 0,95 kr. i “rabat” for hver kWh husstanden bruger over 4.000 kWh/år. Vel at mærke år efter år.

Typisk følger der også en lang bindingsperiode med i stedet for de 6 måneder, der er på Nærvarme Danmarks abonnementsløsning, hvor du afregner el selv og derfor ikke har brug for ekstra målere. Du er heller ikke bundet af et specifikt elselskab.

Derudover er der ofte fastlagt et minimumsforbrug som du som minimum skal betale for selvom du har sparet på varmen hele året.

Derfor anbefaler vi sjældent vores kunder at vælge Skrotningsordningen, selvom vi er leverandør af løsningen.

Det er simpelthen et bedre tilbud for vores kunder, at de vælger vores primære abonnementsmodel, hvor man selv afregner el, får reduceret elafgift og ikke er bundet til aftalen så længe, hvis man ikke er tilfreds med den service og det produkt vi leverer.

Skrotningsordningen 2022 eller Nærvarme Danmarks populære ordning

Hvis du vil sammenligne de to abonnementsmodeller (skrotningsordning eller ikke), så skal du have belyst, hvad dit månedlige abonnement bliver – inkl. prisen for det forventede varmeforbrug for de ordninger du sammenligner. Med Nærvarme Danmarks model, betaler du selv for el til varmepumpen og får derfor også selv reduceret elafgift på hele din husstands elforbrug over 4.000 kWh/år (så din forventede elpris skal ganges med dit forventede elforbrug til varmepumpe). På det månedlige abonnement skal du fratrække værdien af reduceret elafgift, som du får med Nærvarme Danmarks løsning.

Hertil skal du sammenligne opstartspriserne. Det koster kun 7.500 kr. hos Nærvarme Danmark, men du må gerne betale mere som hos andre udbydere. Det gør bare din månedspris hos os endnu mindre. Vælger du en opstartspris på nul kroner, så kommer du til at betale for det hver måned i form af et meget højere månedsabonnement.

Nu ved du om skrotningsordningen giver dig en bedre økonomi

Nu står du med et sammenligneligt grundlag, og vi er sikre på, at valget står klart om, du skal vælge skrotningsordningen 2022 eller Nærvarme Danmarks abonnementsløsning.

Der kan dog være andre forhold i kontrakten, der stiller dig forskelligt afhængig af, hvilken abonnementsform, du vælger.

Andre forskelle på abonnementsformer med eller uden brug af skrotningsordningen

  1. Skrotningsordningen kræver de ekstra omkostninger, der vises i tabellen (estimeret til ca. 27.000 kr. over 10 år). Det betaler du indirekte for hver måned.
  2. Få oplyst hvad din binding er. Er du reelt bundet til aftalen i 10 år grundet høje exit omkostninger.
  3. Får du anlægget efter 10 år eller bliver der sat et nyt op, når det er udtjent? Værdien af et 10 år gammelt anlæg, som du selv skal håndtere, og som må forventes at have nedsat effektivitet og stigende reparationsomkostninger, er ikke så attraktivt som vores model, synes vi. Hos os får du et nyt anlæg, når det er udtjent – uden ekstraomkostninger. Også hvis fx varmtvandsbeholderen skal udskiftes.
  4. Hvad er reduceret elafgift værd for din familie? Du får kun reduceret elafgift med abonnementsmodelen, hvor du ikke bruger skrotningsordningen (ca. 0,95 kr. i rabat på alt over 4.000 kWh/år) – og på fx el til elbilen eller hybridbilen.
  5. Skal du betale for et minimumsvarmeforbrug eller har du et incitament til at spare på varmen med  abonnementer, hvor skrotningsordningen anvendes?
 
Vi er leverandør af Skrotningsordningen som kan ses her på Energistyrelsens hjemmeside, men ordningen bør justeres, så den gør det den er sat i verden for – at fremme den grønne omstilling – og gøre det billigere for danskerne at udskifte oliefyret og gasfyret.

Specifikationer

Ladeboks - test 1

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Specifikationer

PANASONIC CZ25WKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25YKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpen Ja
Inklusiv standardmontering Ja
Standardmontering inkluderer Max 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
42 / 27 / 19
39 / 25 / 21
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
48 / 45
46 / 43 
Kølemiddel R32
Produktfarve Hvid
Tilbehør inkluderet Indedel og udedel
Dimensioner på indedel 295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2) 114 – 157
Vægt på indedel 10 kg
Vægt på udedel 34 kg
Dimensioner udedel 622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25XKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
45 / 24 / 18
44 / 25 / 20
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2)100 – 190
Vægt på indedel11 kg
Vægt på udedel34 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.