VE-godkendt af Energistyrelsen
Helt enkelt.

Som VE-godkendt installatør- og montørvirksomhed har vi papir på, at vi kan installere luft til vand varmepumpe-energianlæg med høj kvalitet.

Få tilskud, støtte, energitilskud og fradrag for varmepumpen

Godkendelse som VE-montørvirksomhed til montering af Varmepumper

Som VE-godkendt forpligter Nærvarme Danmark sig til at levere luft til vand varmepumpeanlæg af høj kvalitet. 

Reglerne

Godkendelsen udstedes af Energistyrelsen i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 1047 af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg (VE-godkendelsesbekendtgørelsen).

 

Som godkendt VE-montørvirksomhed skal virksomheden sørge for at overholde forpligtelserne, der følger af reglerne i VE-godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3-5. Af disse følger blandt andet, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem skal efterleves i praksis og efterprøves inden for maksimum 2 år fra kvalitetssystemets godkendelse af en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til VE-området. Endvidere skal de faglige kvalifikationer ajourføres løbende hos virksomhedens VE-uddannede medarbejdere samt udførende medarbejdere.

 

Den pågældende kontrolinstans løbende efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem skal ske ved, at kontrolinstansen inviteres ind i sagsforløbet i samme portal, som virksomheden har anvendt til at ansøge om VE-godkendelse. Den pågældende kontrolinstans vil derefter have adgang til sagsforløbet med mulighed for at validere og efterprøve VE-montørvirksomheds kvalitetsledelsessystem. Der gøres opmærksom på, at den VE-godkendte virksomhed er ansvarlig for at sørge for, at deres kvalitetsledelsessystem efterleves i praksis og løbende bliver efterprøvet af kontrolinstansen.

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.