VE-godkendt af Energistyrelsen
Helt enkelt.

Som VE-godkendt installatør- og montørvirksomhed har vi papir på, at vi kan installere luft til vand varmepumpe-energianlæg med høj kvalitet.

Få tilskud, støtte, energitilskud og fradrag for varmepumpen

Godkendelse som VE-montørvirksomhed til montering af Varmepumper

Som VE-godkendt forpligter Nærvarme Danmark sig til at levere luft til vand varmepumpeanlæg af høj kvalitet. 

Reglerne

Godkendelsen udstedes af Energistyrelsen i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 1047 af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg (VE-godkendelsesbekendtgørelsen).

 

Som godkendt VE-montørvirksomhed skal virksomheden sørge for at overholde forpligtelserne, der følger af reglerne i VE-godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3-5. Af disse følger blandt andet, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem skal efterleves i praksis og efterprøves inden for maksimum 2 år fra kvalitetssystemets godkendelse af en kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til VE-området. Endvidere skal de faglige kvalifikationer ajourføres løbende hos virksomhedens VE-uddannede medarbejdere samt udførende medarbejdere.

 

Den pågældende kontrolinstans løbende efterprøvning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem skal ske ved, at kontrolinstansen inviteres ind i sagsforløbet i samme portal, som virksomheden har anvendt til at ansøge om VE-godkendelse. Den pågældende kontrolinstans vil derefter have adgang til sagsforløbet med mulighed for at validere og efterprøve VE-montørvirksomheds kvalitetsledelsessystem. Der gøres opmærksom på, at den VE-godkendte virksomhed er ansvarlig for at sørge for, at deres kvalitetsledelsessystem efterleves i praksis og løbende bliver efterprøvet af kontrolinstansen.