FAQ varmepumper

Group 37

Din varmepumpe guide over ofte stillede spørgsmål om varmepumper. Har du varmepumpe – så finder du guides og løsninger på problemer under “Vejledninger” her.

Spørgsmål og svar i vores FAQ om varmepumper luft til vand.

Der løber vand ud af min varmepumpe!

Det er helt normalt. Der kan løbe op til 20-25 liter ud på en fugtig dag.

Der er is på min varmepumpe!

Det er helt normalt, der dannes is på udedelen om vinteren, men isen forsvinder, når varmepumpen selv afrimer.

Hvordan påfylder jeg vand på mit anlæg?

Dit eksisterende varmeanlæg bestående af fx radiatorer og gulvvarme er ikke en del af abonnementet, men du kan læse, hvordan du påfylder vand her i FAQ.

Hvornår bliver mit gamle fyr afhentet?

Det sker typisk inden for 4-6 uger af ekstern leverandør, såfremt du har tilvalgt bortskaffelse. Vi beklager ventetiden.

Hvad hvis boligen skal sælges

Som oftest overtager køberen abonnementet og slipper for opstartsprisen.

Hvor meget støjer en varmepumpe?

Lydniveauet svarer til lyden fra dæmpet samtale ...

Hvor lang tid tager en installation?

Alt VVS- og elarbejde tager oftest kun 1-2 dage.

Hvad når varmepumpen er udtjent?

Så sætter vi en ny varmepumpe op. Det gælder også varmtvandsbeholderen m.m. uden ekstra omkostninger for dig.

Er der drift-service i weekend og helligdage?

Ja, benyt servicenummeret 70 22 23 12 mellem 8:30 og 22:00. Kun for kunder.

Abonnementet dækker ikke service og reparationer på dit eksisterende vandbårne varmeanlæg. Det vil sige radiatorerne/gulvvarme og de rør, der forbinder dem – fx påfyldning af vand på dit anlæg, hvis det mangler vand. Påfyldning af vand på dit anlæg, kan du dog læse om i medfølgende vejledning og du kan læse mere her. Hvis du stadigvæk har brug for hjælp, så ringer du bare, så vejleder vi over telefonen. El til varmepumpen er kun inkluderet, såfremt det er aftalt i kontrakten.

Abonnementet dækker den installation vi sætter op. Det vil sige varmepumpen, varmtvandsbeholderen, buffertanken, cirkulationspumpen, 3-vejsventilen og rør der forbinder disse i installationen. Samt de elektriske installationer. Det gælder også, hvis noget helt skal udskiftes – fx at varmepumpen er opslidt.

Nyhed: Så længe, der er penge i puljen kan du få betalt de ca. 8.000 kr., det koster at blive koblet af gasnettet (også kaldet gebyr på frakobling, en afkobling eller afblænding af gassen m.m.).

Der er to krav, der skal være opfyldt:

  1. Dit årlige forbrug er 100-6.000 m3 gas.

  2. Der er ikke et firma CVR.-nr med en årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere på adressen.

Derudover skal der være penge tilbage i puljen.

Du får besked, hvis du ikke kan blive afkoblet fra gasnettet gratis, så du kan nå at fortryde, hvis det er afgørende for om du vil skifte til en luft til vand varmepumpe i stedet for.

Bemærk, at hvis du også skal have tilskud til varmepumpen, så skal du vente med at opsige gassen til du ved om du får tilskud.

Du kan læse mere og afmelde dig her hos Evida.

Som udgangspunkt gennemfører vi en gennemgang af din bolig via et simpelt online videomøde (se her: Online kundemøde – besøg af teknikeren virtuelt – Nærvarme Danmark A/S (naervarme.dk))

 

Alternativt, så besøger vi dig fysisk, hvis der er noget, der gør, at det skønnes nødvendigt.

Ja, selve oliefyret, naturgasfyret eller træpillefyret kan vi bortskaffe for dig. Hvis din olietank er nedgravet, så suger vi tanken tom og lukker den af, hvis du ønsker dette. Tanken forbliver nedgravet, men er lovpligtigt lukket af.

 

Hvis bortskaffelse af dit gamle fyr er en del af aftalen, så sker det via en ekstern partner ca. 4-6 uger efter installationen er fuldført.

Vi forhandler en af markedets bedste og støjsvage luft til vand eller luft til luft varmepumper fra Panasonic.

Hvis bortskaffelse af dit gamle fyr er en del af aftalen, så sker det via en ekstern partner ca. 4-6 uger efter installationen er fuldført.

Ja, det kan du få. En del af abonnementspakken er, at du kan få rådgivning om, hvordan du får reduceret elafgift, grønnere strøm og om du har et leveringsomfang, der kan trække en varmepumpe eller om du skal have udvidet dit leveringsomfang. Du skal og kan selv nemt få det registreret ved at informere dit elselskab.

En luft til vand varmepumpe laver varme ved, at den omdanner luftens energi til varme. Der er en kompressor i udedelen, der omdanner den naturlige varme i luften til varme i huset. Det gælder både til varmt brugsvand og til varmt vand i husets gulvvarme og radiatorer.

Hvordan fungerer en varmepumpe? Sådan fungerer varmepumper.

Nærvarme Danmark monterer en af markedets mest støjsvage luft til vand varmepumper på markedet. Når vores lokale samarbejdspartnere, el-installatører og VVS-installatører monterer varmepumpen, så overholder de din kommunes regler for støj. Det svarer normalt 1-1 til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Den ”støj” der er fra en luft til vand varmepumpe kommer fra udedelen. Skal varmepumpen varme 150 liter i varmtvandsbeholderen op, så vil det kræve mere end ved almindelig drift, og så vil den støje mere end, hvis den blot kører normal drift.

Støjniveauet ligger typisk på 45 dB ved daglig drift, hvilket svarer til støj fra ”dæmpet tale”. Ved spidsbelastninger højere, men moderat lydniveau, når man blot står en meter fra varmepumpen (kilde: Panasonic dB-angivelse indtastet i Energistyrelsens støjberegner).  Til sammenligning ligger en typisk hårtørrer helt oppe på 80 dB og almindelig tale på 60 dB. Kunder oplever ofte at varmepumpen støjer væsentligt mindre end frygtet. Alligevel anbefaler vi altid, at man ikke placerer varmepumpen lige uden for soveværelsesvinduet.

Lydniveau fra varmepumpe. Hvor meget støjer en varmepumpe?

Når du får en varmepumpe på abonnement via Nærvarme Danmark, så er du i trygge hænder. Vi anvender lokale håndværkere, der sikrer, at du bliver glad for løsningen. Hvor meget varmepumpen ’støjer’ tages også med i installationsplanerne, og der er flere muligheder for at reducere støjen, hvis de vurderer, at det skal til. De opsætter fx ofte varmepumpe på betonfliser og på gummifødder, hvilket kan nedsætte dB betydeligt. Det er en af markedets mindst støjende modeller, der installeres.

Når I får installeret en luft til vand varmepumpe i stedet for fx et oliefyr, så forbedres energimærkningen typisk et par grader. CO2-udledningen fra varmekilden falder nemlig i det tilfælde i et typisk hus fra 5.600 kg. CO2 årligt til kun 1.700 kg. CO2. Det er en klimavenlig, fremtidssikret og nem opvarmningsform. Det kan forbedre salgsprisen og forkorte liggetiden. Det er også nemt for de nye ejere. De skal blot overtage ordningen uden opstartsbeløbet.


Når I beslutter jer for, at huset skal sælges, så informerer I ejendomsmægleren om ordningen og kontakter os. Vi bistår med at klæde ejendomsmægleren på og med at præsentere en køber for den attraktive ordning, som de bare kan køre videre på. Vi har ikke været ude for, at en køber ikke vil overtage ordningen endnu. Skulle det ske, så skal I betale de timer, det tager at pille anlægget ned. Det er måske omkring 3.000 kr. I skal blot vælge en autoriseret VVS’er. Såfremt der i opsætningen er indgået aftale om andre ting ud over en standardinstallation, så kan der være omkostninger til det, men det vil stå klart og tydeligt i din kontrakt.

Kravet om ejendomsvurderinge på mindst 500.000 kr. gælder ikke længere. Kontakt os på 70 22 12 14 eller naervarme@naervarme.dk, hvis du ønsker et tilbud.

Inden vi går i gang, aftaler vi med dig, hvor varmepumpen skal placeres mest hensigtsmæssigt på alle tænkelige parametre – også det æstetiske. Hvis du alligevel efterfølgende oplever, at varmepumpen skæmmer boligen, så kan det være, at fx en busk eller et læhegn i korrekt afstand, kan løfte løsningen æstetisk. En eventuel varmepumpeskjuler skal aftales med os, da det skal bygges efter specielle forskrifter, så det ikke nedsætter luft til vand varmepumpens effekt og levetid, og dermed abonnementsprisen.

 

NYHED: Nu kan du få folieret varmepumpen og vælge et design, der passer til dig og din bolig. På den måde kan du fx på den folieret som en varmepumpeskjuler uden det effekttab, der ellers altid vil være med en varmepumpeskjuler. Du kan designe den præcist som du vil eller være et af de faste designs.

Er det leasing af varmepumpe, finansiering af varmepumpe eller leje af varmepumpe? Hvad er et abonnement på en luft til vand varmepumpe egentlig hos Nærvarme Danmark?

Vores løsning er en løsning, hvor du betaler en lav opstartsomkostning på kun 7.500 kr., så du slipper for den store investering. Derefter betaler du et fast månedligt abonnement. Vi ejer varmepumpen og installationen. Det betyder, at alle omkostninger til det årlige lovpligtige serviceeftersyn varetages og planlægges af os. Det betyder også, at alle reparationer planlægges og betales af os.

Selv hvis varmepumpen går helt i stykker og skal udskiftes, så klarer vi det uden ekstra omkostninger for dig. Det er således et løbende abonnement, og kan på mange måder sammenlignes med en aftale om levering af fjernvarme. Får du el via abonnementet, så justerer vi en variabel del af prisen op og ned hvert år, såfremt udgiften er +-5% i forhold det forventede. Du får ikke en ekstra regning som ved fjernvarme, vi justerer blot prisen for næste år.

Bemærk: Abonnementet gælder installationen og varmepumpen, men er ekskl. service på dit eget eksisterende radiator-/gulvvarmeanlæg – fx påfyldning af vand på dit anlæg).

Vi benytter oftest VVS- og elinstallatører fra din region og ofte helt lokalt. Det er der en klimafordel i, men vi gør det også, fordi du derved får en bedre service. Det betyder nemlig, at de kan rykke hurtigt ud og reparere, hvis der skulle opstå en fejl på varmepumpeanlægget. Vi indgår også samarbejde med lokale energiselskaber og varmeværker, som ønsker at være en del af den grønne omstilling. Derudover søger vi samarbejde lokalt med kommuner og institutioner, der fx ligger uden for fjernvarmetilslutningen.

Ja, du betaler kun 7.500 kr. i opstart. Bemærk, at prisen for større erhvervs- eller kommuneløsninger, kan være højere.

Måske beder vi dig også om at lægge et par fliser, så varmepumpen står plant, men så er du også kørende med grøn varme på abonnement til en fast lav pris.

Vi sørger for alt koordinering, med lokale VVS- og el-installatører, indkøb, grøn vindstrøm, installation og montering af varmepumpen, al service også det obligatoriske årlige eftersyn, optimering af driften. Går pumpen i stykker, så får vi den repareret lynhurtigt eller udskiftet uden ekstra beregning for dig. 100 % tryghed og driftssikkerhed for dig. Der er ingen uforudsete udgifter. Dog er du selvfølgelig selv ansvarlig for radiatorer og gulvvarme i dit hus.
Ja, og du får en introduktion til, hvordan du kan gøre det. Der er en brugervenlig app, hvor du selv nemt kan justere op og ned og ellers ringer du bare. Er du på ferie, kan du således sørge for, at huset er varmt igen, når du kommer hjem med et klik i app’en.

Du får en manual, hvor du kan læse om nogle af de simple dagligdagsting, som du selv kan klare. Der kan fx ske det, at trykket i dit anlæg falder nogle gange om året. Det kan fx skyldes ting, der ikke er en del af installationen. Så skal du blot efterfylde vand på anlægget ved at tænde for hanen og slukke, når trykket er som anvist. Illustreret og forklaret i manuel og du kan ringe ind, hvis det skal forklares yderligere.

Rekorden er en halv dag, men gennemsnittet ligger mellem 1-2 dage. Vi gør, hvad vi kan for, at I ikke skal undvære varme så længe.
Det er gratis og uforpligtende og det gælder også det efterfølgende hjemmebesøg, hvor vi gennemgår boligen sammen (radiatorstand, isoleringsgrad, forbrug og behov). Du har flere muligheder for at få et tilbud. For det første så kan du bestille et tilbud her fra nærvarme.dk – udfyld formularen, så kontakter vi dig. Skriv gerne, hvornår det passer dig bedst. Du kan også skrive en e-mail til naervarme@naervarme.dk eller ringe til os på 70 22 12 14. Vi kontakter dig hurtigst muligt, men ring, hvis du oplever, at der går for lang tid.
Ja, du får adgang til en meget nem og brugervenligt app, hvor du fx også før hjemrejsen fra en ferie, kan skrue op, så der er varmt når du kommer hjem. Du får selvfølgelig en introduktion af appen.
Det ser vi helst. De giver dig en række fordele. Effektiviteten og dermed i sidste ende prisen for varmeforbruget, kan vi være med til at optimere, ved at justere og informere om uregelmæssigheder og bedre indstillinger. Derudover så monitorerer vi om bakterieneutraliseringen kører som den skal. Opstår der driftsproblemer, så kan vi ofte løse det centralt eller få sendt en VVS- eller elinstallatør hurtigt ud og reparere luft til vand varmepumpen (uden udgift for dig).
Det gør vi, såfremt varmepumpen fx er slidt op eller i stykker. Vi betaler uden beregning for dig en ny varmepumpe eller reparation af varmepumpen.

Hvis du bestiller et tilbud, så afklarer vi i første omgang over telefonen eller aftaler, at vi sender en teknisk rådgiver ud og taler om jeres nuværende varmeløsning og jeres behov. Det er en del af det gratis og uforpligtende tilbud.

Oftest kan det klares med et online boligsyn via en app (Teams). På den måde kan vi holde omkostningerne nede og minimere vores CO2-udledning.

Har du valgt et abonnement, hvor el-forbrug til varmepumpen er en del af abonnementet, så sørger vi for, at købe grøn strøm fra danske vindmøller svarende til dit forbrug (oprindelsesbeviser). Vi benytter alle sammen samme kabler, så det er måden, man kan sikre det på.

Ja! Hvis temperaturen kommer ned under minus 7 grader, hjælper en indbygget elpatron med at holde temperaturen i din bolig.

Henvendelser omkring service og drift skal rettes til vagttelefonen:

70 22 23 12 (åbent fra 8:30 til 22:00 alle dage)

Du kan også tjekke brugervejledningen her (PDF-format):
Nærvarme_Vejledning_varmepumper

Nej, det sørger vi for og det er inkluderet i abonnementet.

Det kan du i hele landet. Se kortet over i hvilke byer, vi har kunder her – men hvis du ikke finder din by, så er det ingen hindring.

Der er seks måneders binding. Det vil sige, at du efter 5 måneder kan opsige abonnementet med 30 dages varsel. Hvis vi har indgået aftale om, at der er noget, der ligger udover en standardinstallation, så skal det også betales. Det kan fx være, at du ønsker, at vi sætter en ekstra radiator op. Det vil stå tydeligt i kontrakten og være aftalt med dig. Såfremt aftalen opsiges inden 10 år forfalder 29.845 kr. i opsigelse. Derudover afholder kunden omkostningerne forbundet med nedtagning og hjemtagelse af anlæg.
 
 
 

Du kan læse mere om jordvarme vs luft til vand varmepumpe her. Generelt så er jordvarme dyrere og luft til vand varmepumper er næsten lige så effektive. Man skal grave sin have op. Og installationen tager længere tid med jordvarme.

Ja. Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003. Læs mere hos Ældre Sagen her.

Rent praktisk skal der afleveres dokumentation. Når Nærvarme Danmark installerer varmepumpe-anlægget, så er der en bimåler. Den står på nul, når den er installeret. Dokumenter fx med billeder med dato  af målerens data. Det kan også være en ide, at registrere løbende.

 

Såfremt, at installationen er tilsluttet wifi kan du også følge med i elforbruget via en nem app. Muligvis kan et billede af appen bruges som dokumentation også, men der kan være lidt usikkerhed omkring denne måling, og derfor anbefaler vi, at du dokumenterer via bimåleren.

Specifikationer

Ladeboks - test 1

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Specifikationer

PANASONIC CZ25WKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25YKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpen Ja
Inklusiv standardmontering Ja
Standardmontering inkluderer Max 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
42 / 27 / 19
39 / 25 / 21
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
48 / 45
46 / 43 
Kølemiddel R32
Produktfarve Hvid
Tilbehør inkluderet Indedel og udedel
Dimensioner på indedel 295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2) 114 – 157
Vægt på indedel 10 kg
Vægt på udedel 34 kg
Dimensioner udedel 622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25XKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
45 / 24 / 18
44 / 25 / 20
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2)100 – 190
Vægt på indedel11 kg
Vægt på udedel34 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.