Kølebranchens Miljøordning
Helt enkelt.

F-GAS FIRMAGODKENDELSE

Oliefyr kontra luft til vand varmepumper

Kølebranchens Miljøordning, KMO

Kølebranchens Miljøordning er udpeget af Miljøministeriet som certificeringsorgan i forhold til gældende F-gasforordning. Nærvarme Danmark A/S er godkendt med det nødvendige udstyr til montage, reparation og vedligehold af køleanlæg med max. kølemiddelfyldning på 2,5 kg.

KMO sikrer korrekt håndtering af kølemidler “fra vugge til grav”.