ISO 9001-certificeret
Helt enkelt.

Vi er certificeret i standarden DS/EN ISO 9001:2015 som en del af koncernen SEF A/S. Det er din sikkerhed for kvalitet i alle led af vores forretning.

Oliefyr kontra luft til vand varmepumper
Nærvarme Danmark ISO 9001 certificeret via koncernen SEF A/S.

Vi har kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse er et dagligt værktøj, som vi går meget højt op i. Det er med til at understøtte vores vision, mission og værdier. Vi kigger hver dag på vores mange forskelligartede processer for at optimere vores arbejde samt sikre værdikæden for alle vores kunder og interessenter.

SEF er certificeret i standarden DS/EN ISO 9001:2015.

Formålet med certificeringen er:
• Opfyldelse af de til enhver tid gældende kundekrav og -ønsker
• Kvalitetssikring af leverede produkter og serviceydelser
• Sikring af opfyldelse af myndighedernes krav
• Udvikling af metoder til forbedringer
• Fastholdelse af de gode rutiner
• Sikre at alle medarbejdere har de nødvendige kompetencer til udførelse af arbejdsfunktionen.

Kvalitetsledelsessystemet afprøves løbende gennem intern og ekstern audit.

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.