Tilskud til varmepumper
Helt enkelt.

Gratis afkobling af gasnettet fra 7. april 2021 – spar 8.000 kr. yderligere. Læs mere i afsnittet om gasafkobling længere nede på siden.

 

Læs, hvordan du får skattefradrag på op til 25.000 kr. eller del i tilskudsordningerne til varmepumper og udskiftning af dit oliefyr, naturgasfyr og træpillefyr. Vi hjælper dig med at vælge den vej, der giver dig den bedste og billigste løsning. Ofte vil en udnyttelse og kombinationen af “Håndværkerfradraget” og “Reduceret elafgift” være at foretrække, da der ikke er fordyrende ekstra målere, der skal installeres eller ventetid på om man får godkendt sin ansøgning.

Læs mere om fradrag, tilskud og hvordan du kan spare omkring 1 kr. pr kWh på husstandens elforbrug over 4.000 kWh med en varmepumpe.

Tilskud til varmepumper, tilskudsordninger, energitilskud, støtte - få del i puljerne. Indhent energitilskud privat - til oliefyr, gasfyr og pillefyr.
Håndværkerfradraget
Tilskud til arbejdsløn i forbindelse med installationen.

Få 25.000 kr. i "Håndværkerfradrag"

Uanset om du vælger vores abonnementsløsning eller købsløsning, så anbefaler vi ofte, at man udnytter “Håndværkerfradraget” og får rabatten på omkring 1,1 kr pr kWh på husstandens elforbrug over 4.000 kWh.

Det er et fradrag, som du er sikker på at få, det kræver ikke fordyrende ekstra-installationer og man behøver ikke at vente på eventuelle godkendelser fra staten.

Normalt betaler du 7.500 kr. i opstartspris, og de er fradragsberettigede. Men du kan vælge at indbetale en større opstartspris på ofte op til 25.000 kr. Dermed får du både et større fradrag, og du får en lavere månedlig ydelse år efter år. 

Om tilskudsordningen “Håndværkerfradrag”:

 • Til boligejere, der udfører boligforbedringer.
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialerne).
 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank.
 • Gem dokumentation for det udførte arbejde.

Bemærk, at du ikke kan benytte håndværkerfradraget og fx “Skrotningsordningen” eller “Bygningspuljen” samtidigt til varmepumpeinstallationen. 

Bemærk – nye satser og regler for håndværkerfradraget i 2022. Læs mere her om håndværkerfradrag 2022.

Få reduceret din elafgift og spar omkring 1,1 kr. pr kWh på husstandens elforbrug over 4.000 kWh

Du har mulighed for at få stor besparelse på omkring 1,1 kr. pr kWh på husstandens elforbrug, når du får installeret en varmepumpe. Elafgiften er sænket yderligere i 2021.

Sådan kan du få glæde af den lave elafgift.

 1. Hvis du vælger et abonnement, hvor du selv står for elafregningen til varmepumpen, så får du den lave pris på alt, hvad husstanden bruger af el over 4.000 kWh. Har du planer om fx en elbil, så ligger der en stor besparelsesmulighed i horisonten for dig. Prøv vores beregner her og se, hvor mange tusinde kroner du cirka kan spare hvert år på reduceret elafgift
 2. Hvis du vælger et abonnement med en ekstra elmåler, kan du fra 1 kWh nøjes med at betale laveste elafgift. Det gælder kun strøm til varmepumpen. Så det er godt, hvis du i dag har et lavt el-forbrug, så du ikke kan få gavn af løsningen i punkt 1.
 3. Vælger du Skrotningsordningen, så afregner du pr kWh varme i stedet for kWh el. Du får indirekte en besparelse, da vi så tager udgangspunkt i laveste elafgift, men du får ikke gavn af den lave elafgift på husstandens øvrige forbrug medmindre, I bruger over 4.000 kWh el pr år uden varmepumpens forbrug. Installationen bliver også dyrere med “Skrotningsordningen”.

Lad os hjælpe med at beregne, hvor stor besparelsen er, så ordningerne kan sammenlignes og du får valgt den bedste løsning.

Opnå den stærkt reducerede elafgift
Der er flere veje til en lav elafgift. Lad os vejlede dig.
Bygningspuljen ved egenfinansiering
NYHED: Nærvarme Danmark lancerer snart en udvidet serviceordning på abonnement. Du køber - vi installerer og servicerer. Du får tilskuddet.

Bygningspuljen

Åbner 28. september kl. 10:00. Tilskuddet er reduceret og der er nye krav. Du får besked inden nytår, hvis du får tilsagn om tilskud. Afslag vil blive givet i januar-marts 2022.)

Vælger du at købe varmepumpen selv fx via os, så kan du ansøge om tilskud via “Bygningspuljen”. Her kan der være mulighed for at få tilskud til en luft til vand varmepumpe, når du skrotter dit gamle oliefyr, naturgasfyr eller træpillefyr. Der var 250 mio. kr. i første pulje i 2021.

 

Får du afslag behøver du ikke at vente – du kan altid bare vælge at benytte Håndværkerfradraget på op til  25.000 kr. Ellers må du ansøge igen næste gang.

 

Tilskuddet målretter sig mod energibesparelser i boliger. Du skal selv søge om energitilskuddet hos Energistyrelsen. Læs mere og hold dig klar på deres side her.

 

Hvem kan få tilskud:

 • Tilskuddet målrettes nu energimærke E, F, G for at sikre tilskud til de boliger, der trænger mest (hvis du vil søge tilskud til isolering, vinduer eller drift). Der er ikke krav om energimærke, hvis du søger tilskud til varmepumpe.
 • Bedre mulighed for tilskud til energimærke. Du kan søge tilskud til energimærker, som er udarbejdet efter 15. marts 2020 og er højst 2 år gamle. Før måtte de højst være 6 måneder gamle. Dit energimærke er fortsat gyldigt i 10 år, og du kan bruge energimærker udarbejdet fra oktober 2012 og senere til at søge tilskud.
 • Du har oliefyr, naturgasfyr eller træpillefyr.
 • Du bor i et område, der ikke er besluttet udlagt til fjernvarme.
 • Du bor i en bygning, der i BBR er registreret som helårsbeboelse.
 • Du køber selv en komplet luft til vand varmepumpe installationen (typisk op til 130.000 kr.). Kontant eller finansieret.

 

Hvor meget kan du få i tilskud?

 • Tilskudssatserne er sat ned, så flere kan få tilskud. Konvertering til luft/vand A++ varmepumpe for 140 m2
  hus 14.000 kr.
 • Du kan nu få tilskud til at erstatte elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og varmepumpe. Før var det kun varmepumpe.
 • Det er nu muligt at søge tilskud til store varmepumper, f.eks. i boligforeninger uden for fjernvarmeområder.

 

Installation:

 • Køber du installationen med udvidet garanti og serviceordning via Nærvarme Danmark, så er det med installation, garanti, reparationer og service inkluderet for 299,- kr/mnd. Plus mulighed for anlægsovervågning og optimering.
 • Køber du den uden serviceaftale, så sørger du selv for det årlige lovpligtige serviceeftersyn, reparationer efter garantiudløb og har kun  forhandlerens garanti.

 

Bemærk!

 • Der er en øget installationstid, da ansøgningen for tilskud skal udføres. Dernæst skal den accepteres af Energistyrelsen. Vi kender ikke tidshorisonten for godkendelser endnu.
 • Der er mulighed for reduceret elafgift til varmepumpen eller alt husstandens forbrug over 4.000 kWh.
 • Du kan bruge solcellestrøm til varmepumpen.
 • Det kræver, at tilskuddet bliver godkendt.
 • Det kræver, at du køber kontant eller får godkendt finansiering i fx banken.

 

Energistyrelsen påpeger, at der er en del fejl i anmodningerne om udbetaling. Se, hvordan du kan undgå forsinkelser som følge af fejlindberetning.

Energistyrelsen oplever at en del anmodninger om udbetaling er mangelfulde. Det forsinker sagsbehandlingen og ikke mindst udbetalingerne. 

 

Skrotningsordningen

Den nye “Skrotningsordning” kræver, at man installerer ekstra måler og afregning på kWh varme i stedet for el. Det gør installationen dyrere og man kan gå glip af den reducerede elafgiftsbesparelse. Derfor anbefaler vi den ikke så ofte. Med lad os sammen finde ud af om den nye “Skrotningsordning” er den ordning, du skal vælge for at få den billigste og bedste løsning for jeres husstand og jeres behov.

Det kræver, at man som udbyder af varmepumper på abonnement er blevet prækvalificeret af Energistyrelsen, hvilket Nærvarme Danmark er.

Her kan du læse mere om Skrotningsordningen. Du kan få op til 25.000 kr. i tilskud ved udskiftning af oliefyret eller naturgasfyret, når du tegner abonnement på en luft til vand varmepumpe via denne ordning. Vi søger tilskuddet for dig.

Hvem kan få tilskud:
• Du har olie- eller gasfyr.
• Du bor i et område, der ikke er besluttet udlagt til fjernvarme.
• Du bor i en bygning, der i BBR er registreret som helårsbeboelse, sommerhus, fritidshus eller helårshus med liberalt erhverv.

Hvor meget kan du få i tilskud?

 • Op til 45% af udgifterne til varmepumpen (max 25.000 kr.).
 • Ved skrotning af oliefyr skal der fratrækkes 3.500 kr. før man udregner de 45%.
 • Ved skrotning af gasfyr skal der fratrækkes 5.000 kr. før man udregner de 45%.
 • Tilskuddet skal anvendes som engangsbetaling til nedbringelse af det månedlige abonnement.

Installationsændringer i forhold til vores standardinstallation:

 • Opsætning af ekstra elmåler.
 • Opsætning af fjernaflæst varmemåler(e).

Afregningsform:

 • Abonnementsforbruget skal afregnes i kWh varme (i stedet for kWh el).

Bemærk!

 • Øget installationstid, da ansøgningen for tilskud skal udføres. Dernæst skal den accepteres af Energistyrelsen inden der kan bestilles elmåler. Vi kender ikke tidshorisonten for godkendelser endnu.
 • Øget installationstid på grund af bestilling af måler til installationen (fx op til 20 uger på Sjælland).
 • Forhøjet installationspris grundet ekstra målere.
 • Der er ikke mulighed for reduceret elafgift udover indirekte til varmepumpen. Kun for den del, der ligger over 4.000 kWh og der ses bort fra varmepumpens elforbrug.
 • Du kan ikke bruge solcellestrøm til varmepumpen.
 • Det kræver, at tilskuddet bliver godkendt.

Vi hjælper dig også med at finde den løsning, der giver dig den bedste løsning alt i alt.

Skrotningsordningen
Tilskud til luft til vand varmepumper på abonnement.
Ny afkoblings-ordning træder i kraft
Få tilskud til afkobling af gassen fra den 7. april 2021.

Gratis afkobling fra gasnettet fra 7. april 2021 (spar 8.000 kr.)

Så blev det gratis at blive koblet af gasnettet. Mange har ventet på det tilskud. Det koster typisk ca. 8.000 kr. oveni en stor investering i et komplet varmepumpeanlæg, hvis man selv står for investeringen. Samtidigt er det blevet meldt ud, at naturgasfyr skal udfases. Derfor er det naturligt, at der bliver givet tilskud til at det sker.

Du skal overholde to krav:

 1. Dit årlige forbrug er 100-6.000 m3 gas.
 2. Der er ikke et firma CVR.-nr med en årlig omsætning på 50.000 kr. eller mere på adressen.

Samtidigt skal der være flere penge tilbage i puljen.

Du får besked, hvis du ikke kan blive afkoblet fra gasnettet gratis. Dermed kan du nå at fortryde.

Bemærk, at hvis du også skal have tilskud til varmepumpen, så skal du vente med at opsige gassen til du ved om du får tilskud.

 

Sådan gør du:

 

 • Fra den 7. april 2021 kan du opsige din gasforsyning hos Evida. Det kommer til at foregå digitalt på Mit Evida.
 • Her tjekkes det automatisk, om de overordnede kriterier overholdes, men det er dit ansvar at sikre, at du overholder ovenstående regler vedrørende CVR-numre.
 • Hvis du opfylder kriterierne, og der er penge tilbage i puljen, bliver afkoblingen af din gasledning gratis for dig. Det bliver du informeret om med det samme.
 • Hvis ikke du opfylder kriterierne, og/eller der ikke er flere penge tilbage i puljen, vil afkoblingen af din gasledning koste et gebyr

Bemærk

Afkobling bør ikke ske, før anden opvarmning er installeret, indmelding til afkobling bør således først ske, når anden opvarmning er installeret, eller man ved, hvornår den nye opvarmningsform vil være installeret. Afkobling kan maksimalt bestilles frem til årets udgang.

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning for jer

Start med et uforpligtende tilbud og book en tid samtidigt. Så ser vi sammen på dine muligheder, og vælger den løsning, der er billigst og bedst for jeres situationen og behov.

Nærvarme Danmark kort fortalt. Klik på billedet og se videoen.

Få tilskud, støtte, energitilskud og fradrag for varmepumpen
Afspil video