Tilskud til varmepumper
Helt enkelt.

Læs, hvordan du får del i tilskudsordningerne til varmepumper og udskiftningen af dit oliefyr, naturgasfyr og træpillefyr. Vi hjælper dig med at vælge den vej, der giver dig den bedste og billigste løsning. Læs om “Skrotningsordningen”, “Bygningspuljen” og hvordan du kan få el til laveste elafgift til varmepumpen eller hele husstandens elforbrug over 4.000 kWh.

Tilskud til varmepumper, tilskudsordninger, energitilskud, støtte - få del i puljerne. Indhent energitilskud privat - til oliefyr, gasfyr og pillefyr.
Skrotningsordningen
Tilskud til luft til vand varmepumper.

Skrotningsordningen

Sammen kan vi finde ud af om den nye “Skrotningsordning” er den ordning, du skal vælge for at få den billigste og bedste løsning. Det kræver, at man som udbyder af varmepumper på abonnement er blevet prækvalificeret, hvilket Nærvarme Danmark er.

Her kan du læse mere om Skrotningsordningen. Du kan få op til 25.000 kr. i tilskud ved udskiftning af oliefyret eller naturgasfyret, når du tegner abonnement på en luft til vand varmepumpe via denne ordning. Vi søger tilskuddet for dig.

Hvem kan få tilskud:
• Du har olie- eller gasfyr.
• Du bor i et område, der ikke er besluttet udlagt til fjernvarme.
• Du bor i en bygning, der i BBR er registreret som helårsbeboelse, sommerhus, fritidshus eller helårshus med liberalt erhverv.

Hvor meget kan du få i tilskud?

 • Op til 45% af udgifterne til varmepumpen (max 25.000 kr.).
 • Ved skrotning af oliefyr skal der fratrækkes 3.500 kr. før man udregner de 45%.
 • Ved skrotning af gasfyr skal der fratrækkes 5.000 kr. før man udregner de 45%.
 • Tilskuddet skal anvendes som engangsbetaling til nedbringelse af det månedlige abonnement.

Installationsændringer i forhold til vores standardinstallation:

 • Opsætning af ekstra elmåler.
 • Opsætning af fjernaflæst varmemåler(e).

Afregningsform:

 • Abonnementsforbruget skal afregnes i kWh varme (i stedet for kWh el).

Bemærk!

 • Øget installationstid, da ansøgningen for tilskud skal udføres. Dernæst skal den accepteres af Energistyrelsen inden der kan bestilles elmåler. Vi kender ikke tidshorisonten for godkendelser endnu.
 • Øget installationstid på grund af bestilling af måler til installationen (fx op til 20 uger på Sjælland).
 • Forhøjet installationspris grundet ekstra målere.
 • Der er ikke mulighed for reduceret elafgift udover indirekte til varmepumpen. Fx ikke til elbil og husstanden i øvrigt.
 • Du kan ikke bruge solcellestrøm til varmepumpen.
 • Det kræver, at tilskuddet bliver godkendt.

Skrotningsordningen er ikke den eneste mulighed for at indhente energitilskud privat. Læs videre om dine muligheder her og vi hjælper dig også med at finde den løsning, der giver dig den bedste løsning alt i alt.

Få laveste elafgift på alt over 4.000 kWh.

Du har mulighed for at få stor besparelse på næsten 1 kr. pr kWh på husstandens elforbrug, når du får installeret en varmepumpe. Elafgiften sænkes yderligere fra 2021.

Sådan kan du få glæde af den lave elafgift.

 1. Hvis du vælger et abonnement, hvor du selv står for elafregningen til varmepumpen, så får du den lave pris på alt, hvad husstanden bruger af el over 4.000 kWh. Har du planer om fx en elbil, så ligger der en stor besparelsesmulighed i horisonten for dig.
 2. Hvis du vælger et abonnement med en ekstra elmåler, kan du fra 1 kWh nøjes med at betale laveste elafgift. Det gælder kun strøm til varmepumpen. Så det er godt, hvis du i dag har et lavt el-forbrug, så du ikke kan få gavn af løsningen i punkt 1.
 3. Vælger du Skrotningsordningen, så afregner du pr kWh varme i stedet for kWh el. Du får indirekte en besparelse, da vi så tager udgangspunkt i laveste elafgift, men du får ikke gavn af den lave elafgift på husstandens øvrige forbrug.

Lad os hjælpe med at beregne, hvor stor besparelsen er, så ordningerne kan sammenlignes og du får valgt den bedste løsning.

Opnå den stærkt reducerede elafgift
Der er flere veje til en lav elafgift. Lad os vejlede dig.
Bygningspuljen ved egenfinansiering
NYHED: Nærvarme Danmark lancerer snart en udvidet serviceordning på abonnement. Du køber - vi installerer og servicerer. Du får tilskuddet.

Bygningspuljen

Med “Bygningspuljen” kan du få tilskud til en luft til vand varmepumpe, når du skrotter dit gamle oliefyr, naturgasfyr eller træpillefyr. Bygningspuljen træder i kraft 15. oktober, og målretter sig mod energibesparelser i boliger. Du skal selv søge om energitilskuddet hos Energistyrelsen.

Hvem kan få tilskud:
• Du har oliefyr, naturgasfyr eller træpillefyr.

• Du bor i et område, der ikke er besluttet udlagt til fjernvarme.

• Du bor i en bygning, der i BBR er registreret som helårsbeboelse.

Du køber selv en komplet luft til vand varmepumpe installationen (typisk op til 130.000 kr.). Kontant eller finansieret.

Hvor meget kan du få i tilskud?

 • Forventes at ligge på 20.000 – 30.000 kr. i gennemsnit.

Installation:

 • Køber du installationen med abonnement via Nærvarme Danmark, så er det med installation, garanti, reparationer og service inkluderet. Plus mulighed for anlægsovervågning og optimering.
 • Køber du den selv, så sørger du selv for det årlige lovpligtige serviceeftersyn, reparationer og har forhandlerens garanti.

Afregningsform (serviceaftale forventes lanceret i oktober):

 • Tegne en abonnementsaftale via Nærvarme Danmark ved siden af dit køb. I så fald kan den være med eller uden el til varmepumpen.
 • Med serviceabonnement kan du selv stå for el til varmepumpen, inkludere det i abonnementet eller blive afregnet pr kWh varme i stedet for el.

Bemærk!

 • Øget installationstid, da ansøgningen for tilskud skal udføres. Dernæst skal den accepteres af Energistyrelsen. Vi kender ikke tidshorisonten for godkendelser endnu.
 • Der er mulighed for reduceret elafgift til varmepumpen eller alt husstandens forbrug over 4.000 kWh.
 • Du kan bruge solcellestrøm til varmepumpen.
 • Det kræver, at tilskuddet bliver godkendt.
 • Det kræver, at du køber kontant eller får godkendt finansiering.

Serviceabonnement ved egenfinansiering via Nærvarme Danmark forventes lanceret i slutningen af oktober.

Håndværker-
fradrag

Den bedste tilskudsordning kan også være at benytte håndværkerfradraget. Du kan ikke benytte håndværkerfradraget og fx “Skrotningsordningen” samtidigt. Ved at benytte håndværkerfradraget, kan du få sænket det månedlige abonnement på luft til vand varmepumpen på abonnement. De 7.500 kr. der betales i opstart er fradragsberettiget, men afhængigt af den løsning, der skal laves hos dig, så kan der fratrækkes op til 12.500 kr. pr ægtefælle i håndværkerfradrag. Det vil sige, at du betaler en større opstartsomkostning, men til gengæld har du måned efter måned et lavere abonnement.

Om tilskudsordningen “Håndværkerfradrag”:

 • Til boligejere, der udfører boligforbedringer.
 • Du kan kun få fradrag for arbejdsløn inklusive moms (ikke for materialerne).
 • Du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank.
 • Gem dokumentation for det udførte arbejde.
 • Selve værdien af fradraget er ca. 26%. Det vil sige, at hvis dit håndværkerfradrag er 25.000 kr., sparer du ca. 6.500 kr. i skat.
Håndværkerfradraget
Tilskud til arbejdsløn i forbindelse med installationen.

Nærvarme Danmark kort fortalt. og se videoen.

Få tilskud, støtte, energitilskud og fradrag for varmepumpen
Afspil video

Vi hjælper dig med at finde den bedste løsning for jer

Start med et uforpligtende tilbud og book en tid samtidigt. Så ser vi sammen på dine muligheder, og vælger den løsning, der er billigst og bedst for jeres situationen og behov.