Afkoblingsordningen 2024 - Få gratis afkobling af gasnettet

Picture of Sonny Schmidt
Sonny Schmidt

Varmepumpe fagekspert hos Fiberlan - søsterselskab til Nærvarme Danmark med ca. 30 års erfaring indenfor varmepumpeteknologi og VVS.

Indholdsfortegnelse

Afkoblingspuljen 2024 - sådan får du gratis afkobling af gasnettet.

Sådan får gratis afkobling via afkoblingsordningen

Statens gasafkoblingsordning åbnede igen 18. januar kl. 10 og giver gratis afkobling af gasnettet, så længe der er midler tilbage i puljen. Derfor skal du i gang med processen, hvis du vil have gratis afkobling.

Læs her, hvordan du får gebyrfri afkobling af gasnettet, når du skifter til en luft til vand varmepumpe fra Nærvarme Danmark.

Afkoblingsordningen 2023 lukkede kort før jul lige midt i varmesæsonen, men nu kan du igen få tilskud via gratis afkobling af gasnettet.

Helt konkret så er det gebyret på ca. 8.000 kr., du slipper for at betale, når puljen er åben og du får godkendt ansøgningen.

Opsig din gas via Mit Evida

For at du kan få del i afkoblingspuljen, skal du opsige din gasforsyning hos Evida via Mit Evida her. Ordningen skal være åben, hvilket du kan tjekke på Evidas hjemmeside.

Formålet med afkoblingsordningen fra naturgas er at fremme den grønne omstilling i Danmark. Et gasfyr udleder meget mere CO2-e end et luft til vand varmepumpeanlæg. Blandt andet derfor er det besluttet, at gasfyr ligesom oliefyr skal udfases i henholdsvis 2035 og 2030.

I årene 2021-2026 afsættes der midler i finansloven til at dække de direkte omkostninger for et vist antal husstande for afkobling af gasnettet. Desto før du er klar til at skifte til en luft til vand varmepumpe og søger via Evida desto større chance er der for, at du får gratis afkobling, da det tildeles efter først til mølle-princippet. Når årets midler er opbrugt, skal man betale gebyret på omkring 8.000 kr. for gasafkoblingen. Du kan ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft. Det er datoen, hvor du har indsendt din opsigelse af gasforsyningen, som gælder, ikke datoen for hvornår du skifter varmekilde, der er afgørende for at få gebyrfritagelsen svarende til de ca. 8.000 kr.

Gratis gasafkobling via afkoblingsordningen, der har været tilgængelig i 2021, 2022, 2023 og nu 2024. Ordningen afsætter midler på finansloven også i 2025 og 2026.
Panasonic WH MDC07J3E5 Luft Til Vand Varmepumpe Monoblock 7 KW

Kan du få tilskud via statens afkoblingsordning?

Der er følgende krav, der skal være opfyldt:

 • Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på den pågældende adresse:
  • har et årligt forbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100 m3 og 6.000 m3, og
  • ikke har et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Hvordan opsiger jeg min gasforsyning, når jeg vil skifte til en varmepumpe?

Hvordan du opsiger, afhænger af, hvilken type kunde du er. Du kan vælge og følge det relevante link her:

 1. Opsig din gasforsyning som privatkunde via MitEvida
 2. Opsig din gasforsyning som erhvervskunde
 3. Opsig din gasforsyning som udlejer/boligforening
 4. Opsig din gasforsyning hvis du er fritaget for digital post

 

Bemærk, at din opsigelse af din gasforsyning via afkoblingsordningen er bindende både for dig og Evida og ikke kan fortrydes. 

Du får besked med det samme, om gasafkoblingen bliver gratis for dig via afkoblingsordningen eller om du selv skal betale for afkoblingen af gas. 

Gratis gasafkoblingsordning er kommet mange af Nærvarme Danmarks kunder til glæde igennem afkoblingsordningen, der skal fremme den grønne omstilling i Danmark.
Få erstattet dit gasfyr med en luft til vand varmepumpe med tilskud via Afkoblingsordningen.

Hvor hurtigt og hvordan sker afkoblingen af min gasforsyning?

 1. Indberet din slutaflæsning af din gasmåler på Mit Evida, sådan:
  • Indberet først aflæsningen på din indmeldte “Dato for overgang til ny varmekilde”.
  • Dokumenter din aflæsning med et billede af måleren, hvor man kan se målernummer og målerstand.
  • OBS, hvis du ikke ønsker at slutaflæse din måler selv, kan du kontakte Evida og aftale, at du får en gastekniker ud, der foretager slutaflæsningen. Vælger du denne løsning går der længere tid. Behandlingstid på op til indeværende måned + en måned, før aflæsningen kan foretages, må forventes. I den periode vil du fortsat være gaskunde.
 2. Du skal ikke selv tage kontakt til din leverandør af gas. Det sørger Evida for, når du har indberettet din slutaflæsning.
 3. Når Evida har godkendt din indberettede slutaflæsning dannes slutopgørelsen af dit gasforbrug. På slutopgørelsen vil det blive modregnet, hvis du har indbetalt for meget på dine acontorater. Når du er slutafregnet, er du ikke længere gaskunde hos Evida. Bemærk, at Evida ikke skal forveksles med din leverandør af gas.
 4. Evida afkobler rent fysisk din gasledning og din måler, når du har skiftet til din nye luft til vand varmepumpe. Det sker senest 18 måneder efter overgangen til din nye luft til vand varmepumpe. Evida samler typisk flere afkoblinger i samme område på samme dato.

Hvad skal du være særligt opmærksom på ved afkoblingsordningen?

Du har med din underskrift på din opsigelse bekræftet, at de oplysninger og erklæringer, som du har afgivet, er korrekte, samt at du er indforstået med, at du vil blive opkrævet det til enhver tid gældende frakoblingsgebyr, hvis en kontrol viser, at du har afgivet urigtige oplysninger. 
Da Evida administrerer afkoblingsordningen for Energistyrelsen, sendes de data, som Evida indsamler, til Energistyrelsen, som på stikprøvebasis kontrollerer, at anmodningerne lever op til kriterierne i ordningen. Evida har hjemmel til at indsamle data på baggrund af tekstanmærkningen på Finansloven 2022, Nr. 130. ad 29.24.33.

Kontakt Nærvarme Danmark og hør mere om, hvordan du får erstattet dit gasfyr med en luft til vand varmepumpe. Her kan du læse mere om gasfyr kontra varmepumper, hvis du fx ønsker mere information om fx virkningsgrader og emissionsforskelle.

Få mere at vide om Afkoblingsordningen og luft til vand varmepumper hos Nærvarme Danmark.

Specifikationer

Ladeboks - test 1

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Specifikationer

PANASONIC CZ25WKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25YKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpen Ja
Inklusiv standardmontering Ja
Standardmontering inkluderer Max 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
42 / 27 / 19
39 / 25 / 21
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
48 / 45
46 / 43 
Kølemiddel R32
Produktfarve Hvid
Tilbehør inkluderet Indedel og udedel
Dimensioner på indedel 295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2) 114 – 157
Vægt på indedel 10 kg
Vægt på udedel 34 kg
Dimensioner udedel 622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25XKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
45 / 24 / 18
44 / 25 / 20
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2)100 – 190
Vægt på indedel11 kg
Vægt på udedel34 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.