Miljøgevinst ved varmepumper kontra andre varmekilder

Her kan du læse mere om miljøgevinsten ved varmepumper kontra andre varmekilder. Du kan se Energistyrelsens beregninger, Rådet for Grøn omstillings beregninger og hvordan vi på baggrund af Energistyrelsens tal har udregnet “Miljøgevinsten” for vores kunder.

Oliefyr og gasfyr udleder markant mere co2 end en luft til vand varmepumpe.

Klimabelastning - tal fra Rådet for Grøn Omstilling udarbejdet af Århus Universitet

Rådet for Grøn Omstilling har kigget på de enkelte varmekilders klimabelastning. Ifølge deres beregninger er opvarmning med varmepumpe og fjernvarme drevet alene med varmepumpe de varmekilder, der belaster klimaet mindst.

Rådet for Grøn Omstillings beregninger er baseret på GWP 20*. 

* “Global Warming Potential (GWP) er et indeks for effekten af de forskellige drivhusgasser målt i forhold til kuldioxid (CO2). Det har den store fordel, at det så bliver muligt at sammenligne drivhusgasser, lægge tallene sammen og udtrykke det hele i CO2-ækvivalenter (CO2e).”, udtalelse på Concito.dk – Danmarks Grønne Tænketank, Peter Iversen, seniorrådgiver i CONCITO.

Rådet for Grøn Omstilling anvender en nuanceret tilgang til fjernvarme, der er baseret på henholdsvis gas, kul, træ eller varmepumpe. Fjernvarme skal være drevet uden, at der skal brændes noget af, for at det er lige så klimavenligt som individuelle varmepumper.

Ifølge Rådet for Grøn Omstillings pjece belaster træpillefyr og klimaet mest ifølge beregningerne, der tager alle emissionerne med. Længe er træpiller ellers blevet opfattet som CO2-neutrale grundet regler for opgørelse af CO2-udledning. 

"Vi kan kun lykkes med den grønne omstilling, hvis vi stopper med at brænde noget af, der udleder CO2 for at holde varmen. Det gælder både kul, olie, naturgas og træ"

Rådet for Grøn Omstilling, august 2022

Klimabelastning - Energistyrelsens tal

Energistyrelsen har beregnet CO2-udleding pr. varmekilde i kg CO2 pr. år. Fx her for gasfyr, fjernvarme og varmepumper og oliefyr her. Også i Energistyrelsens tal fremhæves varmepumpe som klimavenlige.

Klimabelastning - Energistyrelsens tal

Udregning af miljøgevinst er baseret på Energistyrelsens tal. 

I vores online varmepumpe beregner har vi baseret vores miljøgevinst helt på Energistyrelsens tal for CO2-udledning for et typisk hus. Det vil stadigvæk altid være estimater, som vi fremhæver. Du kan også prøve vores CO2 beregner, der på samme vis er baseret på Energistyrelsens tal.

For at udregne miljøgevinsten tager vi udgangspunkt i de enkelte varmekilders virkningsgrad. Et oliefyr er sat til en virkningsgrad på 0,85 (1 liter olie ville give 10 kWh varme ved 100%, så en liter olie giver ca. 8,5 kWh varme), et gasfyr til 0,95 (1 m3 giver 11 kWh varme ved 100%, så 1 m3 gas giver 10,45 kWh varme) og træpillefyr til 0,85 (1 tons træpiller giver 4860 kWh varme hvis 100%, så 1 tons varmepiller giver ca. 4.100 kWh varme). Varmepumpen sættes konservativt til en SCOP-værdi på 3,15 selvom producenten angiver omkring 4,6. Det er estimater, og de vil afhænge af, hvor nyt og effektivt fyr man har. Vi bruger primært vores beregner til at udregne varmepumpestørrelse så præcist som muligt, så vi skal ramme virkningsgraderne så præcist som muligt.

Udregning af miljøgevinsten for alle vores kunder

For at kunne komme med et estimat for, hvor stor den samlede miljøgevinst er vi bidrager med år efter år sammen med alle vores har vi opstillet en række forudsætninger for regnestykket.

Vi tager igen udgangspunkt i Energistyrelsens tal, der baserer sig på et ‘typisk hus’ på 130 m2 og med et varmebehov på 18.100 kWh varme. Vi forudsætter, at alle vores kunder er ejer af et typisk hus. Der findes få der er mindre end 130 m2 og mange der er større og med et større varmebehov end et typisk hus.

CO2-besparelsen for oliefyrs kunder er for et typisk hus ca. 3.900 kg. CO2 pr. år. For gas ca. 2.500 kg. CO2 pr. år. For træpiller indregner vi faktisk en negativ besparelse på 1.300 kg. CO2 pr. år. (læs afsnittet foroven om træpillefyrets klimabelastning af ifølge Rådet for Grøn Omstillings beregninger). Estimatet blev udregnet da vi rundede 1.000 kunder, hvor fordelingen ca. var 500 fra oliefyr til varmepumpe, 250 fra gasfyr til varmepumpe og 250 fra træpillefyr til varmepumpe. 

Estimatet blev, at vi sammen med vores kunder sparer miljøet for mere end 2 mio. kg. CO2 årligt, men med den kraftige stigning i kundetilgangen, så vil estimatet ved næste beregning ligge væsentligt højere.

Uforpligtende tilbud på en luft til vand varmepumpe. Se pris med det samme på vores online varmepumpeberegner.

"Varmepumper bliver en grønnere og grønnere varmekilde i takt med, at Danmark øger andelen af vedvarende energi i vores elforsyningsnet.", Nærvarme Danmark