Miljøgevinst ved varmepumper kontra andre varmekilder

Her kan du læse mere om dokumentationen for miljøgevinsten ved varmepumper kontra andre varmekilder. Du kan se Energistyrelsens beregninger, Rådet for Grøn omstillings beregninger og hvordan vi på baggrund af Energistyrelsens tal har udregnet “Miljøgevinsten” for vores kunder og miljøgevinsten vi sammen bidrager med år efter år.

Klimabelastning varmekilde

Klimabelastning - tal fra Rådet for Grøn Omstilling

Rådet for Grøn Omstilling har kigget på de enkelte varmekilders klimabelastning. Ifølge deres beregninger er opvarmning med varmepumper den varmekilde, der belaster klimaet mindst. En varmepumpe opsat privat er det mest klimavenlige sammen med fjernvarme alene drevet af varmepumper. 

Fordelen ved Rådet for Grøn Omstillings beregninger er, at den er baseret på GWP 20.

* “Global Warming Potential (GWP) er et indeks for effekten af de forskellige drivhusgasser målt i forhold til kuldioxid (CO2). Det har den store fordel, at det så bliver muligt at sammenligne drivhusgasser, lægge tallene sammen og udtrykke det hele i CO2-ækvivalenter (CO2e).”, udtalelse på Concito.dk – Danmarks Grønne Tænketank, Peter Iversen, seniorrådgiver i CONCITO.

Rådet for Grøn Omstilling nuancerer den typiske opfattelse af, at fjernvarme altid er løsningen. Fjernvarme skal være drevet uden, at der skal brændes noget af, for at det er mere klimavenligt.

Træpillefyret belaster klimaet mest ifølge beregningerne. Længe er træpiller blevet opfattet som CO2-neutrale grundet regler for opgørelse af CO2-udledning. Selvfølgelig er det ikke CO2-neutralt – skove ryddes uden nødvendigvis genplantning, træerne transporteres og produceres til træpiller, transporteres til havne, transporteres med skib til Danmark til grossisten, transporteres fra grossisten til den enkelte forbruger, der i forskellig grad har mere eller mindre effektiv drift af træpillefyret. Så det er godt, at Rådet for Grøn Omstilling har lavet mere korrekte beregninger.

"Vi kan kun lykkes med den grønne omstilling, hvis vi stopper med at brænde noget af, der udleder CO2 for at holde varmen. Det gælder både kul, olie, naturgas og træ"

Rådet for Grøn Omstilling, august 2022

Klimabelastning - tal fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har beregnet CO2-udleding pr. varmekilde i kg CO2 pr. år. Fx her for gasfyr, fjernvarme og varmepumper og oliefyr herOgså i Energistyrelsens tal fremhæves varmepumpe som klimavenlige.

Udregning af miljøgevinst er baseret på Energistyrelsens tal

I vores online varmepumpe beregner har vi baseret vores miljøgevinst helt på Energistyrelsens tal for CO2-udledning for et typisk hus. Det vil stadigvæk altid være estimater, som vi fremhæver. Du kan også prøve vores CO2 beregner, der på samme vis er baseret på Energistyrelsens tal.

For at udregne miljøgevinsten tager vi udgangspunkt i de enkelte varmekilders virkningsgrad. Et oliefyr er sat til en virkningsgrad på 0,85 (1 liter olie ville give 10 kWh varme ved 100%, så en liter olie giver ca. 8,5 kWh varme), et gasfyr til 0,95 (1 m3 giver 11 kWh varme ved 100%, så 1 m3 gas giver 10,45 kWh varme) og træpillefyr til 0,85 (1 tons træpiller giver 4860 kWh varme hvis 100%, så 1 tons varmepiller giver ca. 4.100 kWh varme). Det er estimater og de vil afhænge af, hvor nyt og effektivt fyr man har. Vi bruger primært vores beregner til at udregne varmepumpestørrelse så præcist som muligt, så vi skal ramme virkningsgraderne så præcist som muligt.

Udregning af miljøgevinsten for alle vores kunder

For at kunne komme med et estimat for, hvor stor den samlede miljøgevinst er vi bidrager med år efter år sammen med alle vores har vi opstillet en række forudsætninger for regnestykket.

Vi tager igen udgangspunkt i Energistyrelsens tal, der baserer sig på et ‘typisk hus’ på 130 m2 og med et varmebehov på 18.100 kWh varme. Vi forudsætter, at alle vores kunder er ejer af et typisk hus. Der findes få der er mindre end 130 m2 og mange der er større og med et større varmebehov end et typisk hus.

CO2-besparelsen for oliefyrs kunder er for et typisk hus ca. 3.900 kg. CO2 pr. år. For gas ca. 2.500 kg. CO2 pr. år. For træpiller indregner vi faktisk en negativ besparelse på 1.300 kg. CO2 pr. år. (læs afsnittet foroven om træpillefyrets klimabelastning af ifølge Rådet for Grøn Omstillings beregninger). Det gør vi selvom, det selvfølgelig er klart, at afbrænding af træpiller ikke er CO2-neutralt. Estimatet blev udregnet da vi rundede 1.000 kunder, hvor fordelingen ca. var 500 fra oliefyr til varmepumpe, 250 fra gasfyr til varmepumpe og 250 fra træpillefyr til varmepumpe. I skrivende stund er der omkring 1.500 kunder.

Estimatet blev, at vi sammen med vores kunder sparer miljøet for mere end 2 mio. kg. CO2 årligt, men med den kraftige stigning i kundetilgangen, så vil estimatet ved næste beregning ligge væsentligt højere.

"Varmepumper bliver en grønnere og grønnere varmekilde i takt med, at Danmark øger andelen af vedvarende energi i vores elforsyningsnet."

Nærvarme Danmark