Intelligent Energi

“Nærvarme Danmark indgår i Intelligent Energi branchefællesskabet“, Nærvarme Danmark

 

Visionen er, at Danmark skal være internationalt førende i udviklingen af et intelligent energisystem

Nærvarme Danmark indgår i Intelligent Energi, der er et branchefællesskab for aktører, som arbejder for en konkret udrulning af et integreret og fleksibelt energisystem, der giver danskerne sikker og grøn energi til konkurrencedygtige priser.

Intelligent Energi understøtter denne udvikling ved at arbejde for bedre og mere ensartede rammevilkår, og ved være en platform for samarbejde indenfor og på tværs af el, gas, vand og varme.

Det er iEnergis vision, at Danmark skal være internationalt førende i udviklingen af et intelligent energisystem, der giver danskerne sikker og grøn energi til en konkurrencedygtig pris. Vi skal med andre ord være blandt verdens bedste til at balancere den stigende mængde fluktuerende energiproduktion fra vind og sol med forbrugssiden, herunder varme, vand og transport. Vi deler således Energiaftalens målsætning om, at Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og fleksible energisystem i Europa med effektiv udnyttelse af energien på tværs af forsyningsarter.

Vores mission er at samle de mest centrale aktører i og omkring energisektoren om en konkret og effektiv udrulning af et intelligent energisystem. Det betyder, at vi skal sammentænke og integrere infrastrukturerne til el, gas, vand og varme, og herved sikre effektivitet og fleksibilitet i energianvendelsen. Her spiller digitalisering af energi og forsyning en central rolle, fordi data bindemiddel mellem produktion og forbrug i det intelligente energisystem. 

 

ienergi - Intelligent Energi om nærvarme og varmepumper

Branchefællesskabets medlemmer tæller en række af landets førende energi- og forsyningsselskaber, kommuner, leverandører, rådgivere, universiteter og investorer. De repræsenterer alle forsyningsarter og deler et fokus på optimal ressourceanvendelse indenfor og på tværs af forsyningsarter. De ønsker således at høste synergier i samarbejde om drift og asset management og at understøtte nye forretningskoncepter til gavn for kunde og samfundsøkonomi.

Udrulningen af et intelligent energisystem skal konkret ske ved at nye løsninger bliver udviklet, afprøvet og implementeret i infrastrukturen. Derfor arbejder iEnergi for at sikre rammer, som giver aktørerne at de bedste mulige betingelser for at gøre netop det. Kun herved kan vi sikre den optimale udnyttelse af infrastrukturerne og den nødvendige fleksibilitet i energianvendelsen, som er nødvendig for at vi også i fremtiden har verdens bedste energisystem. Læs mere om Intelligent Energi her.

 

Kilde: ienergi.dk

Læs mere om leasing af varmepumpe / varmepumpe på abonnement.

Intelligent Energi - Nærvarme Danmark er medlem af ienergi.dk

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.