Krav til el-installatørerne

“Efter varmepumpen er startet op, ryddes der op, så der ikke efterlades materialer fra installationen.“, Nærvarme Danmark

Specifikationskrav til varmepumpeinstallationen

Krav til varmepumpeinstallation, der stilles til elinstallatører, der installerer for Nærvarme Danmark A/S. Det forventes, at lovgivning og krav inden for denne type installation overholdes og installationsguiden følges.

Teknisk elinstallation

I vil inden arbejdet påbegyndes have modtaget en beskrivelse samt billedmateriale af det forventede stykke arbejde. Er der behov for besigtigelse inden installationsopstart, er det vigtigt, I har givet besked herom. I materialet er det også beskrevet, hvad der forventes udført og placeringer.

 

Følgende skal udføres:

 • Elinstallatøren har, inden arbejdet påbegyndes, bestilt en afregningsmåler ved netselskab via www.installationsblanket.dk.
 • Ny målerramme monteret (indvendigt eller udvendigt). Placeres efter aftale med Nærvarme Danmark A/S og kunden.
 • Forbindelse mellem måler 1 og 2 (parallel) med krævet kabelkvadrat.
 • Opsætning af ny gruppetavle indeholdende: Transientbeskyttelse, RCD-relæ og Gruppeafbryder. Hvis løsningen ikke indeholder afregningsmåler 2, skal gruppetavlen også indeholde digital bimåler.
 • Forbindelse mellem varmepumpe og 3-vejsventil.
 • Opsætning af betjeningspanel for varmepumpen.
 • Opsætning af Wi-Fi-modul (jf. konkret specifikation).

Opstart af varmepumpe:

 • Varmepumpen startes op efter medfølgende opstartsguide.
 • Legionella-sikring tvangskøres efter indstillinger er blevet foretaget.
 • Inden varmepumpen kobles til Wi-Fi, kontaktes Nærvarme Danmark-kontoret, så kunden oprettes korrekt i systemet. Wi-Fi forbindelsen sikres/testes herefter.
 • Instruktion/overlevering til kunden, hvor det vises, hvordan kunden kan justere temperaturen samt udlevering af guide til indstilling af varmepumpen.
 • Det sikres, at varmtvandstemperaturen stiger som den skal (korrekt installeret 3-vejs), samt centralvarmerørene bliver varme, mind kunden om, at alle radiatorventiler skal åbnes helt op. Så det sikres, alle bliver varme som de skal.
 • Display skal vise disse to ikoner, for at legionella og elpatron er indstillet korrekt.

Afslutning:

 • Efter varmepumpen er startet op, ryddes der op, så der ikke efterlades materialer fra installationen.
 • Inden man forlader stedet sikres det afslutningsvis, at varmepumpen fortsat drifter optimalt og Wi-Fi-forbindelsen fortsat er intakt.
 • Der tages billeder af den færdige installation, som sendes ind til Nærvarme Danmark kontoret ved færdigmelding af varmepumpeinstallationen. Herfra forventes installationen at være i drift.

Bemærkninger til måler:

Ved tilføjelse af afregningsmåler, skal det være praktisk muligt at tilslutte den nye hovedledning på den eksisterende målerramme. Bestilling af måler skal ske ca. 10-12 arbejdsdage før opgaven udføres. Installationen skal færdigmeldes på www.installationsblanket.dk senest 7 arbejdsdage før afslutning på installationen, så energiselskabet kan nå at lave opgaven og sende en montør ud med en måler.

Materialer:

 • Alle materialer der er nødvendige for installationen medbringes.
 • Materialer, der benyttes til installation af varmepumpen, skal leve op til gældende lovkrav for denne type elinstallation samt anvendes efter fabrikantens anvisninger.

 

Ekstraarbejde:

Det forekommer, at kunden ønsker noget ekstra udført, når I er på adressen. Det er her vigtigt, at I pænt siger, det ikke er en del af nærvarmeinstallationen, og at de derfor vil få en regning herfor.

Regningen sendes separat fra installatøren til kunden. Ekstraarbejde informeres til Nærvarme Danmark A/S.

Kvalitet af elinstallationen:

 • Arbejdet udføres håndværksmæssigt korrekt og med fint finish.

Den adfærd der kræves af installatørerne ved kunden:

 • Høflig og serviceminded er en selvfølge.
 • Det skal være en god oplevelse med installationen.

Hvis der sker fejl?

Det er vigtigt, at fejlene hurtigt udbedres, så installationen færdiggøres, og kunden fortsat kan få en god oplevelse.

 • Småting rettes op og installationen færdiggøres.
 • Ved større fejl kontaktes Nærvarme Danmark A/S.

Kunden ønsker en lidt anden løsning. Hvordan forholder I jer til det?

Det er kunden, der skal have installationen på sin adresse. Derfor kan det godt ændre sig lidt fra den indgåede aftale og den beskrivelse, I har modtaget. Det kan også være, I ser en bedre løsning.

 • Forventningsafstemning med kunden er vigtig. Brug hellere 5 minutter ekstra på at gennemgå jeres arbejde med dem, så de er helt sikre på, hvad installationen indebærer.
 • Det kan være der er mere hensigtsmæssige placeringer, såfremt det ikke fordyrer installationen, vil det være muligt at rykke det lidt. I er fagmændene og ser ofte en bedre løsning.
Lokale VVS og elinstallatører sætter varmepumper op

Specifikationer

Ladeboks - test 1

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Specifikationer

PANASONIC CZ25WKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
40 / 27 /20
39 / 25 /22
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)

47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel290 × 779 × 209
Rumstørrelse (m2)95 – 130
Vægt på indedel8 kg
Vægt på udedel33 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25YKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpen Ja
Inklusiv standardmontering Ja
Standardmontering inkluderer Max 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
42 / 27 / 19
39 / 25 / 21
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
48 / 45
46 / 43 
Kølemiddel R32
Produktfarve Hvid
Tilbehør inkluderet Indedel og udedel
Dimensioner på indedel 295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2) 114 – 157
Vægt på indedel 10 kg
Vægt på udedel 34 kg
Dimensioner udedel 622 × 824 × 299

PANASONIC NZ25XKE VARMEPUMPE

Inklusiv WiFi til fjernstyring af varmepumpenJa
Inklusiv standardmonteringJa
Standardmontering inkludererMax 10 m. kabel fra tavle til udedel. Trækning af 4 m. hvidt rør i kanal. Kombiafbryder 10A til indbygning i tavle. Sikkerhedsafbryder ved udedel. Opsætning af indedel, samt hulboring i træ/gasbeton/mursten. Opsætning af udedel på vægstativ inkl. vibrationsdæmper. Montering og opstart. Hvis standardinstallation ikke er tilstrækkelig aftales efterregning med dig.
Lydeffekt indenfor (dB)
Varme (Høj / Lav / S-Lav)
Afkøle (Høj / Lav / S-Lav)
45 / 24 / 18
44 / 25 / 20
Lydeffekt udenfor (dB)
Varme (høj / Lav)
Afkøle (høj / Lav)
47 / 44
46 / 43 
KølemiddelR32
ProduktfarveHvid
Tilbehør inkluderetIndedel og udedel
Dimensioner på indedel295 × 870 × 229
Rumstørrelse (m2)100 – 190
Vægt på indedel11 kg
Vægt på udedel34 kg
Dimensioner udedel622 × 824 × 299

Vind 7.500 kr. ved at fortælle andre om Nærvarme Danmark

Flere og flere fortæller, at de fik os anbefalet. 1.000 tak! Det er vi rigtig glade for.

Det vil vi fremover belønne med et lod i lodtrækningen om 7.500 kr., som svarer til vores lave opstartspris.

 

Læs mere og deltag her.